Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

“Οικολογικό αποτύπωμα των υδατοκαλλιεργειών στη διασυνοριακή περιοχή Σαγιάδας και Νότιας Αλβανίας”

Το ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Eco fish project,Ιnterreg–IPA CBC Greece-Albania, αποτελεί την πρώτη απόπειρα υπολογισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις υδατοκαλλιέργειες στη διασυνοριακή περιοχή Ηγουμενίτσας και Νότιας Αλβανίας.
Δημιουργήθηκε ένα υπολογιστικό εργαλείο για τον προσδιορισμό και την αποτύπωση του περιβαλλοντικού φορτίου μιας καλλιέργειας ψαριών. Μετρήθηκε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μονάδων τσιπούρας στη Σαγιάδα και στην Αυλώνα με τη χρήση του κύκλου ζωής του άνθρακα (LCA), ενώ ταυτοποιήθηκαν οι ενεργοβόρες πρακτικές και οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των διασυνοριακών περιοχών.

Δημιουργήθηκε ένα τοπικό «blue paper» για τις καλές πρακτικές αειφορίας των υδατοκαλλιεργειών και τους τρόπους απομείωσης των παραγωγικών δεδομένων που επιδρούν στην οικοτοξικότητα, την καρκινογένεση, τη στοιβάδα του όζοντος, τον ευτροφισμό, την υπερκατανάλωση νερού, την υποβάθμιση του εδάφους, την παγκόσμια υπερθέρμανση, την εκπομπή των αερίων του θερμοκηπίου και την οξίνιση των εδαφών.
Έτσι υπάρχει η δυνατότητα να οδηγηθεί σε ecolabel πιστοποιημένη παραγωγή υδατοκαλλιεργειών ένα κομμάτι της εγχώριας παραγωγής. Πάντα στην εκκίνηση της καινοτομίας πρωτοστατεί το Εργαστήριο Υγείας των ζώων, Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα.

Η ομάδα στο προσκήνιο: Γιάννης Σκούφος, Ευαγγελία Γκούβα, Γιάννης Πάσχος, Κώστας Περδικάρης, Βαγγέλης Κωνσταντινίδης, Αθηνά Τζώρα, Τάσος Τσίνας, Θωμάς Μπαρτζάνας, Βασίλης Ανέστης, Αχιλλέας Χατζόπουλος, Ελευθέριος Μπόνος και οι πολύτιμοι συνεργάτες Πέτρος Ζουμπούλης, Γιάννης Χεκίμογλου, Μαρίνα Μανιάτη και Άννα Κουκουλέτσου.
Η εξαιρετική καθοδήγηση και παρακολούθηση του έργου κεντρικά από τις υπηρεσίες του Interreg στη Θεσσαλονίκη με υπεύθυνη του έργου την κ. Κατερίνα Τσαμούρη και επικεφαλής της διαχειριστικής αρχής τον κ. Γιώργο Παπαδόπουλο.
Οι εταίροι μας στην υλοποίηση του έργου, το Επιμελητήριο της Θεσπρωτίας με πρόεδρο τον κ. Αλέξανδρο Πάσχο, το Επιμελητήριο της Αυλώνας (Vlora) με πρόεδρο τον κ. Arben Breshani και η Social Educationand Environment Protection με τον κ. Simo Rejai, ενώ σημαντική συνεισφορά είχε η ομάδα του κ. Θωμά Μπαρτζάνα από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το συνέδριο των τελικών αποτελεσμάτων του έργου θα διεξαχθεί στις 14 Μαΐου στις 10.00π.μ.Η πρόσβαση είναι ανοικτή με εγγραφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_v7WlvqF2Rtq9X6TX9sBWTw
Παρακολουθήστε και το συνοπτικό video του έργου στο σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=y6Y9N0adYAQΗ ιστοσελίδα του eco-fish για περισσότερες πληροφορίες είναι:https://cb-ecofish.eu/

Προτεινόμενα για εσάς