Χρήστος Γκόκας: καταστροφές από αγριόχοιρους σε αγροτικές καλλιέργειες της Π.Ε. Άρτας

Ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας, κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με τις καταστροφές που προκαλούν οι αγριόχοιροι σε αγροτικές καλλιέργειες της Π.Ε. Άρτας.
Ειδικότερα αναφέρει ότι ο υπερπληθυσμός των αγριόχοιρων, λόγω και του περιορισμού της κυνηγετικής δραστηριότητας των 2 τελευταίων ετών, προκαλεί σημαντικές ζημιές σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, κτηνοτροφικές μονάδες, αρδευτικά δίκτυα, αλλά και τροχαία ατυχήματα στο οδικό δίκτυο του Νομού ακόμα και σε πεδινές περιοχές. Σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες για να αποφευχθούν τέτοια φαινόμενα, το κυνήγι του αγριόχοιρου είχε εξαιρεθεί από τα μέτρα απαγόρευσης της μετακίνησης για τον περιορισμό της πανδημίας.

Επίσης επισημαίνει, ότι παρά τις προσπάθειες έλεγχου του πληθυσμού από τις οικείες Δασικές Υπηρεσίες, οι οποίες είναι αρμόδιες για τη διαχείριση του ζητήματος, και την αύξηση της κάρπωσης των αγριόχοιρων κατά την κυνηγετική περίοδο, οι ζημιές στην αγροτική παραγωγή δεν περιορίστηκαν. Έτσι καλλιέργειες ακτινιδίων, κήπων, θερμοκηπίων, αραβοσίτου, δενδρωδών καλλιεργειών κ.ά. και κτηνοτροφικές μονάδες γίνονται βορά των αγριόχοιρων, χωρίς όμως να υπάρχει καμία μέριμνα αποζημίωσης για τους πολίτες αυτούς.
Ο κ. Γκόκας επιδιώκοντας να δοθεί άμεσα μία ουσιαστική λύση ερωτά τους κ.κ. Υπουργούς, Για τα μέτρα που προτίθενται να λάβουν, ώστε να περιοριστεί η κυκλοφορία των αγριόχοιρων, Εάν έχουν συγκροτηθεί τα προβλεπόμενα, βάσει της νομοθεσίας, συνεργεία δίωξης και οι ομάδες κυνηγών για το ελεγχόμενο κυνήγι αγριόχοιρων στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, Με πόσα άτομα στελεχώθηκαν, Ποιές χρονικές περιόδους λειτούργησαν και Ποιά ήταν τα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Επίσης ερωτά τους κ. Υπουργούς, για τις ενέργειες στις οποίες πρόκειται να προβούν, για την αποζημίωση των καλλιεργητών όταν η παραγωγή τους καταστρέφεται από τους αγριόχοιρους.

Πιο συγκεκριμένα όπως επισημαίνει στην ερώτηση, «Η απαγόρευση του κυνηγίου, σε συνδυασμό με την αδυναμία μετακίνησης των κυνηγών κατά τη διάρκεια της πανδημίας, επέτειναν ακόμη περισσότερο το πρόβλημα του υπερπληθυσμού των αγριόχοιρων, ώστε να καθίσταται αναγκαία πλέον η λήψη έκτακτων μέτρων, άμεσα, τόσο για την προστασία των καλλιεργούμενων εκτάσεων και του ζωικού κεφαλαίου, όσο και για την ασφάλεια των πολιτών.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Ποιά άμεσα μέτρα προτίθεστε να λάβετε, ώστε να περιοριστεί η κυκλοφορία των αγριόχοιρων, στην Π.Ε. Άρτας, για να μειωθούν οι ζημιές που προκαλούν στις καλλιέργειες αλλά και οι κίνδυνοι πρόκλησης ατυχημάτων;
2. Έχουν συγκροτηθεί, τα προβλεπόμενα βάσει της νομοθεσίας συνεργεία δίωξης και οι ομάδες κυνηγών για το ελεγχόμενο κυνήγι αγριόχοιρων στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, όπως και στην αντίστοιχη της Άρτας; Με πόσα άτομα στελεχώθηκαν, σε ποιες χρονικές περιόδους λειτούργησαν, και ποια ήταν τα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση του προβλήματος λόγω του υπερπληθυσμού των αγριόχοιρων ;
3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για να αποζημιώνονται οι καλλιεργητές των οποίων η παραγωγή ή οι καλλιέργειές τους καταστρέφονται από τους αγριόχοιρους;