Χρήστος Τσιρογιάννης: μια ώρα παραπάνω στις καθαρίστριες

Ο κλάδος των σχολικών καθαριστριών, αναφέρει ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, δεν έχει αντιμετωπιστεί ποτέ στην χώρα μας με την σοβαρότητα που του αρμόζει. Στην δουλειά ΚΑΙ των καθαριστριών οφείλεται η καλή γενική εικόνα των σχολείων μας, ειδικά στην εποχή του COVID-19. Σήμερα, λοιπόν, που είχα συνάντηση μαζί τους, τους δήλωσα ότι ως μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ θα προτείνω να εισηγηθούμε στο Υπουργείο Εσωτερικών να αυξηθούν οι ώρες εργασίες τους, με αντίστοιχη αύξηση της αμοιβής του. ΄Όμως, ακόμη και αν τα οικονομικά του κράτους δεν το επιτρέψουν, ο Δήμος Αρταίων θα βοηθήσει:
Θα εισηγηθώ στο Δημοτικό μας Συμβούλιο ο Δήμος να πληρώνει για μια ώρα παραπάνω τις σχολικές καθαρίστριες. Μια ώρα παραπάνω καθαριότητα στα παιδιά μας λοιπόν!

Γραφεία στον Σύλλογο Τυφλών ebook Χρήστος Τσιρογιάννης

Νέα γραφεία που παραχώρησε ο Δήμος Αρταίν στην Γραμμενίτσα, στον Σύλλογο Τυφλών “Ελπίδα”. Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Αρταίων, «συμφωνήσαμε τα αυτονόητα. Πρώτον, την βελτίωση της προσβασιμότητας σε πεζοδρόμια και πεζόδρομους. Δεύτερον, την τοποθέτηση βομβητών στους φωτεινούς σηματοδότες για την ασφαλή διέλευση τους στις διασταυρώσεις δρόμων, κάτι που θα ξεκινήσει το επόμενο δεκαήμερο πιλοτικά.
Και τρίτον, να μην παρκάρουν τα «κοινά» αυτοκίνητα στις θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ.
Μέχρι τα αυτονόητα να γίνουν κτήμα όλων μας, ας θυμόμαστε ότι δεν υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων.
Συγχαρητήρια στο ΔΣ για το έργο τους».

Άδειες απόσταξης στέμφυλων για τσίπουρο
Εν αναμονή της έναρξης της αποστακτικής περιόδου η οποία ορίζεται από τις 12/10/2020 έως και 11/12/2020 για το τρέχον έτος, η Διεύθυνση Ανάπτυξης και το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Αρταίων, θα ήθελε να ενημερώσει, τους αμπελοπαραγωγούς του Δήμου Αρταίων, οι οποίοι διαθέτουν έως ένα στρέμμα αμπέλια και επιθυμούν τη χορήγηση βεβαίωσης αμπελοπαραγωγού (για την έκδοση άδειας απόσταξης στέμφυλων για παραγωγή τσίπουρου), βάσει του άρθρου 7, παρ.3/ε, του Ν.2969/2001 (ΦΕΚ 281Α’/18-02-2001), θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων τις οποίες και ανήκουν.
Οι ενδιαφερόμενοι αμπελουργοί με αίτηση η οποία δίνεται από το Δήμο, πρέπει να προσκομίσουν επίσης τα παρακάτω έγγραφα:
1) Αποδεικτικό για την ύπαρξη αμπελιού όπως :
α) Δήλωση ΟΣΔΕ στην οποία να εμφανίζεται το αμπέλι ή
β) Ε1 ή Ε9 οικ. έτους 2018 ή
γ) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο πιστοποιεί την ύπαρξη του αμπελιού
2) Αστυνομική Ταυτότητα
3) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
Για την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, απαιτείται εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση Ανάπτυξης-Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου μας (τηλέφωνα: 2681362289, 2681362136 πληρ. : Μαρία Ανδρέου, Αγγελική Λιάγκα), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Έγκριση του έργου ολοκλήρωσης και επέκτασης εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Ηγουμενίτσας
Εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ, της Πράξης: «Ολοκλήρωση και επέκταση εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Ηγουμενίτσας» συνολικού προϋπολογισμού 550.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Ηγουμενίτσας (ΑΔΑ: 9ΤΠ346ΜΤΛ6-3Ε8).
Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων του υπό κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο χώρο όπου λειτουργούσαν τα πρώην δημοτικά σφαγεία του Δήμου Ηγουμενίτσας, καθώς και στην επέκταση των εγκαταστάσεων, προκειμένου να αυξηθεί η παρούσα δυναμικότητα των 37 αδέσποτων σε δυναμικότητα των 100 αδέσποτων και προκειμένου να λειτουργήσει το υπό ίδρυση διαδημοτικό καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς, το οποίο θα εξυπηρετεί και τους Δήμους Φιλιατών και Σουλίου.
Βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Ηγουμενίτσας αποτελεί η προστασία των αδέσποτων, μέσω της δημιουργίας όσο το δυνατόν καλύτερων συνθηκών διαβίωσής τους.
Παράλληλα ο Δήμος αναζητά και άλλες πηγές χρηματοδότησης σχετικά με το θέμα της διαχείρισης των αδέσποτων, αλλά και κάθε δυνατή συνεργασία με εθελοντές και εθελοντικές οργανώσεις.

Προτεινόμενα για εσάς