Συναυλία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Συναυλία θα πραγματοποιηθεί με τη μουσική σύμπραξη της Συμφωνικής Ορχήστρας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων & της Φιλαρμονικής Ορχήστρας “Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας”, την οποία διοργανώνει το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «HERMES: Η αποκατάσταση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας για την πολιτιστική ενδυνάμωση του κοινωνικού πλαισίου».
Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου Regional Growth Conference 2023 που διοργανώνει η Εφημερίδα “Πελοπόννησος” και θα παρουσιαστεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 και ώρα 9.00 μ.μ.

Λίγα λόγια για το έργο….
Το έργο HERMES έχει σαν στόχο την ενίσχυση της συνέργειας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την προώθηση και ενίσχυση της κοινής κοινωνικής και πολιτιστικής ταυτότητας της Απουλίας και της Ηπείρου και πιο συγκεκριμένα της Άρτας, μέσω ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, που περιλαμβάνουν έργα υποδομής και παρεμβάσεις προσβασιμότητας σε αρχαιολογικούς χώρους αλλά και ιδιαίτερα βιώσιμες καινοτόμες πολιτιστικές υπηρεσίες. Η κοινή παρέμβαση και συνεργασία για θέματα πολιτιστικού ενδιαφέροντος είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της τουριστικής ελκυστικότητας των εμπλεκομένων περιοχών, εστιάζοντας στην τοπική πολιτιστική ταυτότητα και στις κοινές πολιτιστικές διαδρομές που μοιράζονται οι δύο χώρες.
Στο έργο HERMES συμμετέχουν: το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής (ΕΓΕΠ) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, και από την Ιταλία συμμετέχουν ο Δήμος του Fasano (επικεφαλής εταίρος), η Περιφερειακή Ένωση των Δημοσίων Θεάτρων της Απουλίας. Ως παρατηρητής εταίρος συμμετέχει η Περιφέρεια Απουλίας – Τμήμα Τουρισμού, Οικονομίας Πολιτισμού και Ανάπτυξης.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Ώρα προσέλευσης από τις 8.30 μ.μ.